Breadcrumbs

Pinspotters

String Pinspotters vs Free Fall Pinspotters


QubicaAMF TMS String Pinspotter är ett bra alternativ om du vill erbjuda bowling som en rolig och underhållande aktivitet. Denna maskin ger dig autentisk bowlingglädje med mindre operationell komplexitet och kostnader än andra maskinalternativ. När vi tittar på Boutique Center eller Hybridanläggningar är kärnverksamheten inriktad mot bowling. Därför kan ”vanliga” maskiner som QubicaAMF XLi EDGE Pinspotters vara den perfekta lösningen. De är speciellt utformade för att göra ditt företag enklare; för dig, för din personal och för dina kunder.


TMS String Pinspotter


Ge en bättre bowlingupplevelse

Den unika designen och tekniken som ingår i TMS gör bowlingupplevelsen på en TMS maskin bättre och mer spännande än annan kägelresningsmaskin.
 

 

EXCLUSIVE Free-Flowing String Movement
TMS är unikt konstruerad för att maximera stringrörelsen när käglorna faller. Bowlers kommer med spänning att överraskas av det explosiva kägelfallet.
EXCLUSIVE Tangle-Minimizing System
"Anti-Tangle Pin Bushings" – tillsammans med effektiv ”de-tangling” mjuk och hårdvaru program – minskar förekomsten av kägelsnurr. Och skulle problem inträffa löses de snabbt och effektivt.
EXCLUSIVE CenterPunch Deck Lighting System*
Flerfärgade LED-belysning belyser käglorna, vilket möjliggör häftig belysning och andra effekter som inbringar mer spänning och engagemang för dina bowlare, speciellt i kombination med BES X Bowler Entertainment System.
EXCLUSIVE Shielded Pin Area
Säkerhetsskydd skapar ett mörker bakom gör string ”osynliga” för bowlaren medans CenterPunch-belysningseffekter förbättrar bowlingupplevelsen och ger din bowlinghall en mer autentisk och underhållande miljö.
EXCLUSIVE TCS System** (Trouble Call System)
I kombination med QubicaAMFs TCS-system får kunderna snabb information via scoring-monitorerna. Om det sker ett stopp på bowlingbanan kan personalen agera snabbt och kunderna meddelas att assistans är på väg för att åtgärda problemet – ett effektivt sätt att hålla konsumenterna uppdaterade.

* Conqueror Pro V11 eller högre behövs för att designa och driva ljusshow med CenterPunch
** Kräver Conqueror Pro


Njut av en bättre ägarupplevelse
TMS Pinspotter är ett lättare och mer ekonomiskt alternativ för dig och din personal att arbeta med än andra  kägelresningsalternativ.
 

Smart och intuitiv maskinkontroll
Den intuitiva TMS-kontrollen placeras bakom maskinen för enkel åtkomst vilket bidrar till att alla operativa funktioner, inställningar och felsökningsprogram finns nära till hands – vilket gör ditt arbete mer effektivt.
Låg underhållskostnad
TMS har en smart och låg underhållskostnad vilket innebär att det inte behöves några högkvalificerade tekniker för att underhålla maskinen. De flesta i din personalstyrka kan genomföra underhållsarbete – vilket medför att ditt företag sparar in på dyra kostnader.
EXKLUSIV bekväm tillgång
För effektiv service finns en stege tillgänglig som är utrustad med räcken och en gångväg som bekvämt tar dig till varje maskin. Dessutom finns en praktisk krok för käglorna där du enkelt kan nå dem för rengöring eller för att lösa kägelsnurr.
EXKLUSIV robust konstruktion
Du kan räkna med att ha en robust konstruktion som har ett drivsystem i toppkvalité och avancerad elektronik för att leverera pålitlig och kostnadseffektiv drift under många år framöver.

XLi EDGE Pinspotter


Detta är den mest avancerade kägelresningsmaskinen som någonsin har tillverkats och den enda maskinen som är utformad för att göra ditt företag enklare.

Lättare för dig
Eftersom detta är den mest kostnadseffektiva kägelresningsmaskinen på marknaden, har du mer pengar kvar till att spendera på att marknadsföra ditt företag eller spendera på annat i din verksamhet.
 

Exklusiv patenterad EDGE Performance Lift and Cam
Levererar den bästa Frames Per Stop (FPS) prestandan i branschen, som kräver en liten personalstyrka för att manövrera och som gör att du sparar pengar.
Exklusiv Durabin
Till skillnad från andra maskiner, cirkulerar inte käglorna genom maskinen. Detta gör att du sparar pengar eftersom käglorna varar längre och färre käglor behöver bytas ut.
Exklusiv energieffektiv elektronik och automatisk avstängning
Bevarar el och håller nere dina driftskostnader vilket gör att du sparar pengar.
Exklusiv färre förslitningsskador
Du spenderar mindre pengar på reservdelar och maskinerna behåller sin prestationsförmåga under en längre tid. 


Lättare för din personal
Eftersom det är enkelt att lära sig hur de fungerar är det också lätta att arbeta med dem och att bibehålla god kvalité på maskinerna.
 

Exklusivt EDGE Video Tränings verktyg
Gör det lätt för tekniker att lära sig kritiska maskinjusteringar.
Exklusiva Minst antal kritiska justeringar
Det finns färre saker att lära sig och att manövrera vilket gör att personalen kan fokusera på andra delar av verksamheten än just maskinerna.
Exklusiv öppen och modern design
XLi EDGE har en lätt design och är lätt att arbeta med för att effektivt göra underhållsteknikernas arbete något lättare.
Exklusivt uppdaterar personalen
Personalen meddelas automatiskt om eventuella avbrott i bowlinghallen och kan reagera snabbt. Med systemgenererad rapportering har du korrekt data för att förbättra underhållseffektiviteten vilket såklart genererar lägre driftskostnader.


Enklare för dina kunder
Då dina kunder får en bättre upplevelse i din bowlinghall är de mer benägna att återvända.
 

Exklusivt CenterPunch Deck Lighting System
Styrt från Conqueror Pro och integrerad med BES X, belyser CenterPunch käglorna, vilket skapar en snygg belysning som tilltalar och engagerar dina bowlare.
Exklusivt Tystast på marknaden
Dina kunder hör inte när maskinerna körs, vilket ger en mer trivsam miljö i din bowlinghall.
Exklusivt håller kunderna informerade
Om ett problem uppstår under spelets gång uppdateras kunderna på poängskärmen och meddelas när det är okej att börja spela igen. Detta ger såklart en bättre upplevelse för såväl dem som för personalen.
Exklusiv oöverträffad tillförlitlighet
Dina kunder behöver inte stå och vänta på att käglorna ska ställas ner eller för att deras bowlingklot ska återvända.