Breadcrumbs

Pinspotters

String Pinspotters vs Free Fall Pinspotters


QubicaAMF EDGE String Pinspotter är ett bra alternativ om du vill erbjuda bowling som en rolig och underhållande aktivitet. Denna maskin ger dig autentisk bowlingglädje med mindre operationell komplexitet och kostnader än andra maskinalternativ. När vi tittar på Boutique Center eller Hybridanläggningar är kärnverksamheten inriktad mot bowling. Därför kan ”vanliga” maskiner som QubicaAMF XLi EDGE Pinspotters vara den perfekta lösningen. De är speciellt utformade för att göra ditt företag enklare; för dig, för din personal och för dina kunder.


EDGE String Pinspotter


EDGE String is the next generation in string pinspotter technology, packaging revolutionary electromechanical design and intelligent software into a pinspotter that makes it possible for any center to deliver the fun of bowling, with peace of mind and at very low operating cost.

EDGE String’s simple and robust design means any member of your staff will be able to operate it.  Operation is made even easier with the innovative Tech Wizard app, which proactively notifies and guides your staff if attention is needed.  The bowling experience is amazing, your bowlers will think they are bowling on a traditional pinspotter.

It is the friendliest pinspotter ever

EDGE String’s simple and robust design means any member of your staff can be easily taught to operate it in about an hour and it requires very little servicing.

 • Simple to Learn
  Only 6 tasks to know to be able to operate the pinspotter
 • Low Maintenance
  Robust design and only 3 adjustments - with gauges built in so you know they are done right
 • Plug & Play Design
  Replacing a part, if needed, is quick and easy
 • Safety in its DNA
  Integrated guarding, low voltage DC power, interventions done from behind the machine, from the floor

 

Tech Wizard proactively notifies and guides your staff if attention is needed

Your staff can focus on your customers and not worry about EDGE String because Tech Wizard, an expert system app for a smartphone, will notify & provide guidance when attention is needed. You truly don’t need dedicated pinspotter staff.

 • Real Time Operational Alerts
  Informs if there is ever a stop in play, what the issue is and what to do, all while keeping the bowling guests updated on the scoring monitors
 • Maintenance Notification & Guidance
  Informs when it’s time for service, what is required, tools & time needed, and shows how to do it through instructional videos
 • Staff Training Resource
  Instructional video content in Tech Wizard is great tool for staff to independently learn how to operate EDGE String 
 • Cloud-Based Management Tools
  Performance data, service history and reporting capabilities at your fingertips, from anywhere

 

EDGE String delivers the best bowling experience of any string pinspotter

With EDGE String your bowlers will think they are bowling on a traditional pinspotter because the experience is amazingly authentic. The strings are hidden and pin action is lively.

 • Dark Pit Area
  Hides the strings and highlights the pins during play 
 • Oversize Pin Shield
  Completely hides the pins & strings from view when the machine cycles
 • Performance Pin Bushing
  Practically eliminates pin tangles so your bowler keep rolling
 • Bowler Responsive Deck Lights
  Responds to on-lane events when used with the BES X Bowler Entertainment System, making an authentic experience more amazing


 

 


XLi EDGE Pinspotter


Detta är den mest avancerade kägelresningsmaskinen som någonsin har tillverkats och den enda maskinen som är utformad för att göra ditt företag enklare.
 

Lättare för dig

Eftersom detta är den mest kostnadseffektiva kägelresningsmaskinen på marknaden, har du mer pengar kvar till att spendera på att marknadsföra ditt företag eller spendera på annat i din verksamhet.

Exklusiv patenterad EDGE Performance Lift and Cam
Levererar den bästa Frames Per Stop (FPS) prestandan i branschen, som kräver en liten personalstyrka för att manövrera och som gör att du sparar pengar.
Exklusiv Durabin
Till skillnad från andra maskiner, cirkulerar inte käglorna genom maskinen. Detta gör att du sparar pengar eftersom käglorna varar längre och färre käglor behöver bytas ut.
Exklusiv energieffektiv elektronik och automatisk avstängning
Bevarar el och håller nere dina driftskostnader vilket gör att du sparar pengar.
Exklusiv färre förslitningsskador
Du spenderar mindre pengar på reservdelar och maskinerna behåller sin prestationsförmåga under en längre tid. 


Lättare för din personal

Eftersom det är enkelt att lära sig hur de fungerar är det också lätta att arbeta med dem och att bibehålla god kvalité på maskinerna.

Exklusivt EDGE Video Tränings verktyg
Gör det lätt för tekniker att lära sig kritiska maskinjusteringar.
Exklusiva Minst antal kritiska justeringar
Det finns färre saker att lära sig och att manövrera vilket gör att personalen kan fokusera på andra delar av verksamheten än just maskinerna.
Exklusiv öppen och modern design
XLi EDGE har en lätt design och är lätt att arbeta med för att effektivt göra underhållsteknikernas arbete något lättare.
Exklusivt uppdaterar personalen
Personalen meddelas automatiskt om eventuella avbrott i bowlinghallen och kan reagera snabbt. Med systemgenererad rapportering har du korrekt data för att förbättra underhållseffektiviteten vilket såklart genererar lägre driftskostnader.


Enklare för dina kunder

Då dina kunder får en bättre upplevelse i din bowlinghall är de mer benägna att återvända.

Exklusivt CenterPunch Deck Lighting System
Styrt från Conqueror Pro och integrerad med BES X, belyser CenterPunch käglorna, vilket skapar en snygg belysning som tilltalar och engagerar dina bowlare.
Exklusivt Tystast på marknaden
Dina kunder hör inte när maskinerna körs, vilket ger en mer trivsam miljö i din bowlinghall.
Exklusivt håller kunderna informerade
Om ett problem uppstår under spelets gång uppdateras kunderna på poängskärmen och meddelas när det är okej att börja spela igen. Detta ger såklart en bättre upplevelse för såväl dem som för personalen.
Exklusiv oöverträffad tillförlitlighet
Dina kunder behöver inte stå och vänta på att käglorna ska ställas ner eller för att deras bowlingklot ska återvända.


 


 


För mer information,
vänligen kontakta vår säljdisk.


Den här webbplatsen använder cookies.

Läs mer om vår cookies policy här. Godkänn cookies